Privacyverklaring PlusZorg B.V.

Versie 24 mei 2024

PlusZorg hecht als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van bezoekers van onze site zo goed mogelijk te beschermen. Dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u onze site bezoekt en het contactformulier of solliciteert, verwerken we persoonsgegevens.

Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in onderstaande informatie.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met PlusZorg.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig om met u contact op te kunnen nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Solliciteren

Zodra u bij ons solliciteert, gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. PlusZorg bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. De gegevens van de sollicitant worden uiterlijk vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd. U kunt op verzoek toestemming geven om de gegevens langer te bewaren met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Deze toestemming kunt u op ieder moment intrekken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Zie ook het cookiebeleid op de website voor meer informatie.

Beveiliging en bescherming van gegevens

PlusZorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

PlusZorg heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen de Fundis groep waar PlusZorg onderdeel van is. Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op fg@fundis.nl voor al uw vragen en verzoeken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt volgens de wet de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Mocht u van mening zijn dat we niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan horen we dat graag van u. We gaan dan samen met u aan de slag om dit op te lossen. Ook als u vindt dat wij ten onrechte geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot het verwijderen van uw gegevens of het stopzetten van de verwerking, neemt u dan contact op met PlusZorg. Mocht uw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid te zijn opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
PlusZorg B.V.

Antwerpseweg 7

2803 PB Gouda

info@pluszorg.nl

088 426 0600