Pluszorg staat voor deskundige zorg, die wordt gegeven door betrokken en enthousiaste medewerkers. Toch kan het gebeuren dat u kritiek of klachten heeft. Wij hopen dat u uw ongenoegen of wensen in dat geval naar voren brengt. Wij zien uw onvrede of klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren.

Heeft u een opmerking of klacht?

Wij raden u aan om een vraag, opmerking of klacht in eerste instantie met PlusZorg te bespreken. Wellicht kunnen wij samen met u de situatie verbeteren. U kunt van ons verwachten dat wij serieus op uw vraag, opmerking of klacht ingaan.

Indien u (liever) met een onafhankelijk persoon wilt spreken neemt u dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris via (uitsluitend voor cliënten van PlusZorg) via:

Het verschil tussen formele en informele klachten

Zoals in de ‘Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg’ (WKKGZ) is vastgelegd, streeft PlusZorg ernaar klachten zoveel mogelijk in een goed gesprek, dus informeel, met elkaar op te lossen. Lukt dit niet, of wilt u een ‘oordeel’ ofwel een uitspraak over de klacht, dan kunt u een ‘formele klacht’ indienen. Formele klachten dienen in ieder geval schriftelijk ingediend te worden. Ook hierbij kunt u ondersteuning krijgen van de klachtenfunctionaris van PlusZorg.